Tytuł artykułu: Analiza liczebności drobnoustrojów zaadsorbowanych na pyle zawieszonym PM10

Autorzy: FRĄK, M., MAJEWSKI, G., ZAWISTOWSKA, K.

Słowa kluczowe: pył zawieszony PM10, adsorpcja, drobnoustroje, zagrożenie zdrowotne

Streszczenie: Pył zawieszony, ze względu na łatwy dostęp do dróg oddechowych, stanowi poważne zagrożenie zdrowotne. Szkody może powodować skład chemiczny pyłu, ale także zaadsorbowane na jego powierzchni substancje. Wśród nich są także drobnoustroje potencjalnie wpływające na zdrowie człowieka. Badania przeprowadzono na Stacji Meteorologicznej Ursynów-SGGW. Wynika z nich, że dominantami przemieszczającymi się w powietrzu atmosferycznym wraz z PM10 są grzyby pleśniowe. Ich liczebność jest zmienna sezonowo. Najwięcej grzybów i bakterii zarejestrowano w sierpniu. W okresie zimowym liczebność drobnoustrojów znacząco spadła. Zauważono negatywny wpływ podsuszania filtrów z próbami PM10 na liczebność aktywnych cząstek biologicznych. Zbieranie prób pyłu do badań drobnoustrojów zaleca się z wykorzystaniem filtrów nitrocelulozowych.

Cytowanie w stylu APA: Frąk, M., Majewski, G. & Zawistowska, K. (2014). Analiza liczebności drobnoustrojów zaadsorbowanych na pyle zawieszonym PM10. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (2), 140-149.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Frąk, Majewski & Zawistowska, 2014), następne powołania: (Frąk i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Frąk, Magdalena, Grzegorz Majewski, Karolina Zawistowska. "Analiza liczebności drobnoustrojów zaadsorbowanych na pyle zawieszonym PM10." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 64 ser., vol. 23, nr 2, (2014): 140-149.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Frąk, Majewski, & Zawistowska 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Frąk_Majewski_Zawistowska_2014_PNIKS, author={Frąk, Magdalena and Majewski, Grzegorz and Zawistowska, Karolina}, title={Analiza liczebności drobnoustrojów zaadsorbowanych na pyle zawieszonym PM10.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN64/A4/art4.pdf}, year={2014}, volume={23 (2)}, number={64}, pages={140-149}}

Pełny tekst PDF


Go Back